Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Hiện có 112 Sản phẩm

Pt4805_DPA_SC_S8_pH_Probe.png

Pt4805-DPA-SC-S8 pH Probe

Model : Pt4805-DPA-SC-S8 pH Probe
Mã số : GV1-00115
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

HA405_DPA_SC_S8_pH_Probe.png

HA405-DPA-SC-S8 pH Probe

Model : HA405-DPA-SC-S8 pH Probe
Mã số : GV1-00114
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

HF405_DXK_S8_pH_Probe.png

HF405-DXK-S8 pH Probe

Model : HF405-DXK-S8 pH Probe
Mã số : GV1-00113
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

HA405_DXK_S8_pH_Probe.png

HA405-DXK-S8 pH Probe

Model : HA405-DXK-S8 pH Probe
Mã số : GV1-00112
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_4850i_pH_Probe.png

InPro 4850i pH Probe

Model : InPro 4850i pH Probe
Mã số : GV1-00111
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_4800i__InPro_4881i.png

InPro 4800(i) / InPro 4881i

Model : InPro 4800(i) / InPro 4881i
Mã số : GV1-00110
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_4501VP_pH_Probe.png

InPro 4501VP pH Probe

Model : InPro 4501VP pH Probe
Mã số : GV1-00109
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_4550VP_pH_Probe.png

InPro 4550VP pH Probe

Model : InPro 4550VP pH Probe
Mã số : GV1-00108
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_4260i__InPro_4281i.png

InPro 4260(i) / InPro 4281i

Model : InPro 4260(i) / InPro 4281i
Mã số : GV1-00107
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_4010_pH_Probe.png

InPro 4010 pH Probe

Model : InPro 4010 pH Probe
Mã số : GV1-00106
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

LoT406_M6_DXK_S7_25.png

LoT406-M6-DXK-S7/25

Model : LoT406-M6-DXK-S7/25
Mã số : GV1-00105
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

Pt4805_DPAS_SC_K8S_Redox_Electrode.png

Pt4805-DPAS-SC-K8S Redox Electrode

Model : Pt4805-DPAS-SC-K8S Redox Electrode
Mã số : GV1-00104
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

405_DPAS_SC_K8S_pH_Probe.png

405-DPAS-SC-K8S pH Probe

Model : 405-DPAS-SC-K8S pH Probe
Mã số : GV1-00103
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_3250_3250SG_3250i_pH_Probes.png

InPro 3250 / 3250SG / 3250i pH Probes

Model : InPro 3250 / 3250SG / 3250i pH Probes
Mã số : GV1-00102
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro_3100_3100UD_3100i_pH_Probes.png

InPro 3100 / 3100UD / 3100i pH Probes

Model : InPro 3100 / 3100UD / 3100i pH Probes
Mã số : GV1-00101
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

Pt4865_50_SC_T_S7_Redox_Electrode.png

Pt4865-50-SC-T-S7 Redox Electrode

Model : Pt4865-50-SC-T-S7 Redox Electrode
Mã số : GV1-00100
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

Pt4865_50_SC_P_S7_9848_Redox_Electrode.png

Pt4865-50-SC-P-S7/9848 Redox Electrode

Model : Pt4865-50-SC-P-S7/9848 Redox Electrode
Mã số : GV1-00099
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

465_50_SC_P_S7_9848_pH_Probe_2.png

HA465-50-EQ-T-S7/9848 pH Probe

Model : HA465-50-EQ-T-S7/9848 pH Probe
Mã số : GV1-00098
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

465_50_SC_P_S7_9848_pH_Probe_1.png

HA465-50-SC-T-S7 pH Probe

Model : HA465-50-SC-T-S7 pH Probe
Mã số : GV1-00097
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

465_50_SC_P_S7_9848_pH_Probe.png

465-50-SC-P-S7/9848 pH Probe

Model : 465-50-SC-P-S7/9848 pH Probe
Mã số : GV1-00096
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

InPro2000__2000i_pH_Probe.png

InPro2000 / 2000i pH Probe

Model : InPro2000 / 2000i pH Probe
Mã số : GV1-00095
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M100_Sensor_Mount_Transmitter_1_Wire_1.png

M100 Sensor Mount Transmitter RS485

Model : M100 SM 1-wire(30 365 367)
Mã số : GV1-00094
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M100_Sensor_Mount_Transmitter_1_Wire.png

M100 Sensor Mount Transmitter 1-Wire

Model : M100 SM 1-wire(30 365 366)
Mã số : GV1-00093
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M100_DIN_Rail_Transmitter.png

M100 DIN Rail Transmitter

Model : M100 head mount transmitter (30 127 720)
Mã số : GV1-00092
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call