Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đo pH » Lab / Bench Meter

pH2000.png

pH2000 Extended Life Laboratory pH Sensor

Model : pH2000
Mã số : GV1-00021
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

MS_9535.png

Slim pH Meter - MS 9535

Model : MS 9535
Mã số : GV1-00020
Brand : Microsetindia
Đơn giá : Call

MS_324_1.png

pH Bench Meter with 0.001 resolution and Stability Indicator MS 324

Model : MS 324
Mã số : GV1-00019
Brand : Microsetindia
Đơn giá : Call

MS_pH_816.png

Portable pH Meter - MS pH 816

Model : MS pH 816
Mã số : GV1-00018
Brand : Microsetindia
Đơn giá : Call

Ms_pH_644.png

Table Top pH Meter Microprocessor based design MS pH 644

Model : MS pH 644
Mã số : GV1-00017
Brand : Microsetindia
Đơn giá : Call

MS_pH_616.png

Table Top pH Meter MS pH 616

Model : MS pH 616
Mã số : GV1-00016
Brand : Microsetindia
Đơn giá : Call