Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đo pH » pH Indicator/Transmitter/Controllers

M100_Sensor_Mount_Transmitter_1_Wire_1.png

M100 Sensor Mount Transmitter RS485

Model : M100 SM 1-wire(30 365 367)
Mã số : GV1-00094
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M100_Sensor_Mount_Transmitter_1_Wire.png

M100 Sensor Mount Transmitter 1-Wire

Model : M100 SM 1-wire(30 365 366)
Mã số : GV1-00093
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M100_DIN_Rail_Transmitter.png

M100 DIN Rail Transmitter

Model : M100 head mount transmitter (30 127 720)
Mã số : GV1-00092
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M100_Head_Mount_Transmitter.png

M100 Head Mount Transmitter

Model : M100 / 2XH M20, M100 / 2XH NPT ¾"
Mã số : GV1-00091
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M200_1_2__channel_Transmitter_1.png

M200 1-/4- channel Flow Transmitter

Model : M200 1-/4- channel Flow Transmitter
Mã số : GV1-00090
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M200_1_2__channel_Transmitter.png

M200 1-/2- channel Transmitter

Model : M200 1-/2- channel Transmitter
Mã số : GV1-00089
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M300_Water_Cond_Res_2_channel_Transmitter__DIN__DIN.png

M300 Water Cond/Res 2-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN

Model : M300 Water Cond/Res 2-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN
Mã số : GV1-00088
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M300_Water_2_channel_Transmitter__DIN__DIN.png

M300 Water 2-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN

Model : M300 Water 2-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN
Mã số : GV1-00087
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M300_Water_1_channel_Transmitter__DIN__DIN.png

M300 Water 1-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN

Model : M300 Water 1-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN
Mã số : GV1-00086
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M300_Process_2_channel_Transmitter__DIN__DIN.png

M300 Process 2-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN

Model : M300 Process 2-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN
Mã số : GV1-00085
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M300_Process_1_channel_Transmitter__DIN__DIN.png

M300 Process 1-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN

Model : M300 Process 1-channel Transmitter, ½ DIN, ¼ DIN
Mã số : GV1-00084
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M400_2WIRE.png

Process M400 2-Wire Transmitter

Model : M400 2-Wire
Mã số : GV1-00083
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M400_2.png

Transmitter M400 4-Wire, Gas Analytics

Model : M400 4-Wire, Gas Analytics
Mã số : GV1-00082
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M400.png

Analytical Transmitter M400 4-Wire

Model : M400 4-Wire
Mã số : GV1-00080
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M400_1.png

Transmitter M400 4-Wire, Pharmaceutical

Model : M400 4-Wire, Pharmaceutical
Mã số : GV1-00081
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

M800.png

Multi-Parameter Transmitter M800

Model : M800
Mã số : GV1-00078
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

m700.png

Modular Transmitter M700

Model : M700
Mã số : GV1-00079
Brand : Mettler Toledo
Đơn giá : Call

pH3900.png

JENCO pH3900

Model : JENCO pH3900
Mã số : GV1-00077
Brand : jencoi
Đơn giá : Call

pH_EC80.png

JENCO pH/EC80

Model : JENCO pH/EC80
Mã số : GV1-00076
Brand : jencoi
Đơn giá : Call

7610.png

JENCO 7610

Model : JENCO 7610
Mã số : GV1-00075
Brand : jencoi
Đơn giá : Call

6TX.png

JENCO 6TX

Model : JENCO 6TX
Mã số : GV1-00071
Brand : jencoi
Đơn giá : Call

6810.png

JENCO 6810

Model : JENCO 6810
Mã số : GV1-00070
Brand : jencoi
Đơn giá : Call

6360.png

JENCO 6360

Model : JENCO 6360
Mã số : GV1-00069
Brand : jencoi
Đơn giá : Call

6312PTB.png

JENCO 6312PTB

Model : JENCO 6312PTB
Mã số : GV1-00068
Brand : jencoi
Đơn giá : Call