Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đo pH » Process pH Specifications

S420_Series_Sensors.png

S420 Series Sensors

Model : S420C/BTD, S420C/10BTD, S420C-ORP/BTD, S420C-ORP/10/BTD
Mã số : GV1-00038
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S465_Series_Sensors.png

S465 Series Sensors

Model : S465C, S465C-ORP, S465C-ORP-Au
Mã số : GV1-00037
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S272_SENSOR_SERIES.png

S272 Series Online Process pH Sensors

Model : S272CD, S272CDTC, S272CD-ORP
Mã số : GV1-00036
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S270_Series_Ryton_Sensors.png

S260/S270 Series General Purpose pH Sensors

Model : S200C, S200CD, S222C, S222CD, S223C, S223CD, S224C, S224CD, S265C-S269CD, S271CD, S272CD, S272CDTC, S273CD, S273CDTC, S353CD, S354CD
Mã số : GV1-00035
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

DA600_Series_Ground_Loop_Interrupt.png

DA600 Series Ground Loop Interrupt

Model : S645CD, S645CD-HT, S645CD-ORP, S645KD, S645KDORP, S645KD-HT
Mã số : GV1-00034
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S600_Series_Insertion_Wet_tap.png

S600 Series Insertion/Wet-tap

Model : S675, S676, S677, S675TC, S676TC, S677TC, S656CD, S655CD-ORP, S656CD-ORP, S675K, S675TK, S655KD, S656KD, S655KD-HT, S655KD-ORP, S655KD-ORP-HT
Mã số : GV1-00033
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S600_Series_In_line.png

Flat-Surface, Self-Cleaning pH and ORP Electrodes

Model : S660CD, S660CD-ORP, S661CD, S661CD-ORP, S662CD (also -LC, -HF versions), FC66P, FC66TC, FC67P, FC67TC, FC68P, FC68TC, S648, S653
Mã số : GV1-00032
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S600_Series_Submersion.png

S600 Series Submersion

Model : S600 Series Submersion
Mã số : GV1-00031
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

S8000_pH__ORP_SYSTEMS.png

S8000 pH & ORP SYSTEMS

Model : S8000 pH & ORP
Mã số : GV1-00030
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

SD7500CD__SD7500CD_ORP.png

SD7500CD & SD7500CD-ORP

Model : SD7500CD & SD7500CD-ORP
Mã số : GV1-00029
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

SD7420CD__SD7420CD_ORP.png

SD7420CD & SD7420CD-ORP

Model : SD7420CD & SD7420CD-ORP
Mã số : GV1-00028
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call

SD7000CD__SD7000CD_ORP.png

SD7000CD & SD7000CD-ORP

Model : SD7000CD & SD7000CD-ORP
Mã số : GV1-00027
Brand : Sensorex
Đơn giá : Call